Elk kind een eigen aanpak

Workshop voor ouders en verzorgers: Uw kind is Uniek!

Deze workshop gaat in op de volgende vragen:

Hoe kunt u uw kind leren kennen?
Hoe kunt u uw kind gericht prijzen?
Hoe kunt u uw kind helpen met een goed zelfbeeld?

Elk kind heeft zijn unieke persoonlijkheid. Daarbij horen sterke persoonlijkheidskenmerken (moedig, geduldig, enthousiast, zorgzaam) en daar horen ook valkuilen bij (overmoedig, passief, bazig, slordig). Het is de taak van de ouder een kind te helpen deze kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken. Zodat hij hierin kan groeien en zijn identiteit verder kan ontwikkelen.

 

De kracht van woorden
Kinderen hebben uw woorden nodig, woorden die hen bevestigen: ‘Je doet het goed’, ‘Ik ben blij je te zien’, maar ook die heel specifieke woorden: ’Het valt me altijd op dat jij heel betrouwbaar bent. Ik kan van jou op aan!’ of ‘Jij bent moedig.’ Deze woorden zal een kind herinneren. Als deze kwaliteiten ook door anderen worden gezien en benoemd, zal een kind van zichzelf geloven dat hij deze kwaliteiten heeft. Zijn zelfvertrouwen groeit.

 

Woorden vinden
Deze workshop helpt u als ouder om de juiste woorden te vinden voor uw kind. U leert op een bepaalde manier naar uw kind te kijken en zijn persoonlijkheid beter te leren kennen. De workshop geeft u woorden die passen bij de persoonlijkheid van uw kind: de kwaliteiten en de valkuilen worden zichtbaar. Dit helpt u uw kind beter te begrijpen.

 

Valkuilen

We kijken naar de valkuilen van uzelf en uw kind: valkuilen zijn vaak terug te voeren naar kwaliteiten: een kind met leiderschapskwaliteiten kan bazig worden, een kind dat nieuwsgierig is kan bemoeizuchtig worden.In de workshop leren we hoe je een kind anders kunt zien door je af te vragen welke kwaliteiten er aan de valkuilen ten grondslag liggen.

 

Persoonlijkheid ouder

In de workshop neemt de ouder ook een kijkje in de eigen persoonlijkheid: ‘welke kwaliteiten heeft hij zelf?’, om vanuit deze kennis naar een kind te kijken.

Waar botsen karakters?

Uit welke karakters bestaat uw gezin ?

Waar is herkenning?

 

Voor wie?

Wij komen graag bij u op school/gemeente/kerk. Deze workshop kunt u als particulier ook zelf organiseren en ons uitnodigen om de inhoud te verzorgen.

 

FolderOuderavond
PDF – 1,1 MB 1256 downloads