Coaching Leerkrachten:

Coaching vanuit respect en waardering voor jouw persoonlijkheid

Het ingaan van een verbetertraject gebeurt vaak vanuit een initiatief van de leidinggevende wat maakt dat je je kwetsbaar en onzeker kunt voelen. Jij bent Uniek! kijkt naar jouw kwaliteiten: waar zijn jouw kwaliteiten doorgeslagen en zijn het zwakten geworden? Waar ben je goed in en wat kun je uitbouwen?

 

Jij bent Uniek! biedt coaching bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling en bij het vergroten van de competenties:

 • Pedagogisch competent
 • Vak- en didactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Interpersoonlijk competent
 • Samenwerken met collega's
 • Samenwerken met de omgeving
 • Reflectie en professionele ontwikkeling

 

Begeleiding van leerkrachten gebeurt vanuit een pragmatische benadering: gericht op feiten en inspelend op de praktijk. Aan elk coachingstraject gaat een intakegesprek vooraf waarin de hulpvragen worden geformuleerd voor een traject op maat.

De verschillende onderdelen van een traject:

 • Formuleren en analyseren van hulpvraag en knelpunten
 • Inzichtelijk maken van gedrag of denkpatronen
 • Oplossingen bedenken: nieuwe strategieën of denkwijzen oefenen
 • Oplossingen in praktijk brengen
 • Terugkijken en vooruitkijken

 

Voor scholen is het mogelijk Jij bent Uniek! tevens in te zetten bij:

 • Begeleiding van (startende) leerkrachten
 • Teamtraining voor het verhogen van een goede samenwerking
 • Organiseren van een ouderavond of studiemiddag

Voor verder informatie over coaching of teamtrainingen kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com