Training groep 7/8 in groepsverband

Jij bent Uniek! 

Vergroot de zelfkennis en zelfvertrouwen van kinderen

Elk kind is met de vraag bezig “Wat maakt mij bijzonder?” Een belangrijke vraag waarvan het antwoord kan leiden  tot een goed zelfbeeld en een optimaal gebruik van je kwaliteiten.

Kinderen hebben een goed zelfbeeld nodig om zich in onze maatschappij staande te houden. Met het programma ‘Jij bent Uniek!’ leren kinderen zichzelf (beter) kennen, ze herkennen en benoemen hun sterke persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast leren kinderen ook over sterke persoonlijkheidskenmerken van anderen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen beter kunnen samenwerken en rekening kunnen houden met de sterke én zwakke eigenschappen van zichzelf en de ander.

Burgerschap
‘Jij bent Uniek!’ sluit ook aan bij de doelen die gesteld zijn binnen het gebied van burgerschap, die het thema van de sociale integratie behandelt: “Het onderwijs is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.”

De kinderen leren wat hun bijdrage kan zijn aan deze maatschappij door hun eigen persoonlijkheid te leren kennen, het belang in te zien om deze persoonlijkheid te ontwikkelen en de persoonlijkheid van de ander te leren kennen, waarderen en positief te benoemen.

Voor wie is het programma bedoeld?
‘Jij bent Uniek!’ is een programma voor kinderen vanaf groep 7 tot en met de eerste groep van de middelbare school. Deze training heeft een positieve invloed op het groepsproces en bevat veel groepsbindende activiteiten. Alle kinderen van deze leeftijd kunnen hun voordeel doen met de training, maar juist voor die groepen waar een negatieve sfeer is, waar veel gepest wordt en waar een veilige sfeer ontbreekt, is deze training een goede investering.

Ook gezien het feit dat kinderen van deze leeftijd de overstap naar het middelbaar onderwijs maken, is deze training een goede voorbereiding waardoor het kind stevig in de schoenen komt te staan.

Duur training
De training wordt in twee dagen gegeven.

Positieve insteek
‘Jij bent Uniek!’ is niet probleemgemotiveerd. Er wordt gewerkt met de positieve persoonlijkheidskenmerken van elk kind waardoor elk kind hierdoor zijn persoonlijke effectiviteit kan verhogen. De training maakt kinderen weerbaar: door het proces heen worden ze zelf overtuigd dat zij bijzonder zijn. Hierdoor zijn zij minder gevoelig voor druk van buitenaf.

Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat elk kind een eigen, unieke persoonlijkheid heeft. Het is de taak van elke ouder, opvoeder deze unieke persoonlijkheid tot ontwikkeling laten komen.

Werkwijze
Het ‘Jij bent Uniek!' programma’ bestaat uit verschillende onderdelen: we behandelen het Jij bent Uniek! werkboek, er wordt door de kinderen geschreven en gediscussieerd. Er is toneel, we doen spellen en kinderen vertellen wat zij denken/vinden in grote en kleine groep. Klik hier om een deel van het werkboek te zien.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Wie ben jij? • Houd jij van jezelf? • Hoe zit jij in elkaar? • Iedereen is anders! • Je persoonlijkheid • Je verandert nog • Beschrijf jezelf • Wat zeggen anderen over jou? • Wat voor soort persoonlijkheid heb jij? • Dit weet je nu van jezelf • Omschrijving van jouw persoonlijkheid

Woorden geven
Een belangrijk deel van het programma is dat kinderen zichzelf woorden geven. Woorden die hen beschrijven. Elk woord staat voor een sterk persoonlijkheidskenmerk, voor een kracht. Zijn zij enthousiast, besluitvaardig, moedig, beheerst of nieuwsgierig? Als een kind zichzelf kan omschrijven begrijpt hij zichzelf beter en kan hij op een nieuwe manier naar zichzelf kijken.

Opbrengst
Elk kind is na de training in staat is om een persoonlijkheidsomschrijving van zichzelf te maken waarin hij zijn dagelijks handelen in de praktijk kan herkennen en verklaren. Hij of zij is in staat om ook de persoonlijkheid van anderen te herkennen en hier positieve feedback over te geven. Elke deelnemer ontvangt na het doorlopen van de training een diploma.

De praktijk
In de praktijk blijkt dat dit proces kinderen helpt zichzelf ervan te overtuigen dat zij uniek zijn. Het geeft zelfkennis en daardoor zelfvertrouwen. Kinderen die al vroeg weten waar hun kracht ligt in hun persoonlijkheid hebben een grotere mate van zelfvertrouwen en ontwikkelen zich beter.

Ouderworkshop
Als onderdeel van het programma is er een ouderworkshop. Hierin worden ouders over de inhoud van de training geïnformeerd en horen ze hoe zij hun kinderen verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van een goed zelfbeeld.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Hoe kan ik mijn kind leren kennen?
• Hoe kan ik mijn kind gericht prijzen?
• Hoe kan ik mijn kind helpen met een goed zelfbeeld?


Voor informatie over de training voor groep 7-8 of een prijsopgave kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com.