CV

Curriculum vitae Elisabeth van Seventer-Timman

Opleidingen en training
Opleiding Schoolleider Primair Onderwijs, ESAN Amsterdam
I-PABO, Amsterdam
Leraarbegeleiding, ABC Amsterdam
Autorisatie training ‘DISC-trainer’, Persolog  Gorkum
‘Basisontwikkeling’, ABC, Amsterdam
‘Creatieve Levensplanning’, Persolog Gorkum
‘Uitdagend onderwijs’, CPS, Amersfoort
‘Zelfstandig werken’, KPC groep, ’s Hertogenbosch
‘Coöperatief leren', KPC groep, ’s Hertogenbosch

Werkervaring
Lid Landelijke Klachtencommissie van het Christelijk Onderwijs
Raad van Advies van het CCMO van de Christelijke Hogeschool Ede
Coach Regio College Zaanstreek (MBO)
Directeur basisschool ‘de Morgenster’, Amsterdam   
Coach en teamtrainer: trainingen voor vergroten zelfkennis voor volwassenen, jongeren en kinderen, ontwikkelen
van competenties
Stagebegeleider, ‘de Morgenster’, Amsterdam
Leerkracht basisonderwijs ‘de Morgenster’ en ‘de Driemaster', Amsterdam
‘Intern en resident director’ Aptos, Californië, USA: begeleiden van Exchange Students

Publicaties
Hoofdstuk  'Sociale vorming in het basisonderwijs', Bijzonder Onderwijs, Ronald de Graaf
Artikel 'Een gezond zelfbeeld', opvoedmagazine 'Aan de Hand'