Groep 5-6

Weten wie je bent en waar je toe in staat bent, begint al op jonge leeftijd. Als kinderen jong leren dat zij bijzonder zijn, zal dit hun zelfvertrouwen vergroten.


De ander

Kinderen vertonen in groep vijf en zes over het algemeen een toenemende mate van emotionele stabiliteit en een redelijke dosis zelfvertrouwen. Ze richten zich steeds sterker op leeftijd- en seksegenoten en zijn ook steeds beter in staat zich in te leven in de ander en daarmee rekening te houden.

De groep
De plaats in de groep wordt belangrijk. Hierdoor zie je dat sommige kinderen elkaar na gaan doen. Andere kinderen kunnen neigen naar het vertonen van stoer gedrag om indruk te maken.

Onafhankelijk
Kinderen van deze leeftijd vertonen een toenemende mate van
onafhankelijkheid, laten steeds meer een eigen mening horen en claimen meer eigen verantwoordelijkheid.

Om deze ontwikkeling en dit groepsproces goed te laten verlopen, is het belangrijk dat in deze groepen veel tijd wordt besteedt aan de groep en welke plek een kind inneemt in de groep. ‘Ik ben Uniek!’ gaat hier uitgebreid op in.

De lessen bij ‘Ik ben Uniek!’
Er zijn voor groep 5-6 twaalf lessen. Elke les heeft een verwerking. Bij de lessenserie hoort een aantal (voor)leesboeken en dvd’s. Het is aan te raden deze boeken geregeld terug te laten komen en op te nemen in de
klassenbibliotheek. De lessen worden afgesloten met een diploma-uitreiking. 

De doelen van groep 5-6

  • Elk kind kan vertellen over zijn geboorte, zijn naam en zijn familie
  • Elk kind weet in grote lijnen wie hij nu is en hoe anderen hem zien
  • Elk kind kan zijn uiterlijk beschrijven
  • Elk kind kan aangeven wat zijn interesses en talenten zijn
  • Elk kind kan beslissen wat zijn plek in de groep is
  • Elk kind kan eigen persoonlijkheidskenmerken benoemen en die van een ander
  • Elk kind kan aangeven of hij zelfvertrouwen heeft en wat hij moet doen om dit te vergroten


Klik hier om de voorkant van de handleiding en een voorbeeldles te zien. Klik hier om een pagina uit het werkboek te zien.

Klik hier om de boeken/materialenlijst te zien, behorende bij groep 5/6.


Voor meer informatie over de lessenserie Ik ben Uniek! kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com.