Lesmethode

‘Ik ben Uniek!’

Weet wie jij bent en weet wie die ander is

Lespakket voor groep 1 tot en met 8 over het ontwikkelen van de persoonlijkheid. 

Klik hier voor het persbericht over 'Ik ben Uniek!'


Doel lespakket

Jij bent Uniek! heeft dit lespakket ontwikkeld voor het vergroten van zelfkennis en het zelfvertrouwen van het kind. Het is het hart van de maker dat kinderen overtuigd raken van het feit dat zij bijzonder zijn en weten wát hen bijzonder maakt en onderscheidt van anderen.

 

Zelfvertrouwen

Als een kind zich geliefd voelt is hij in staat om anderen lief te hebben. Een kind dat zich geliefd weet is in staat om iets voor deze maatschappij te betekenen: door zelfvertrouwen kunnen kinderen betere relaties krijgen met anderen en zijn beter in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen.

Onzeker zijn en een gebrek aan sociale vaardigheden zijn redenen voor pestgedrag. Ik ben Uniek! helpt kinderen met deze vaardigheden aan de slag te gaan op een leuke en aantrekkelijke manier.
 

Doelgroep

De lessenserie is door haar uitgangspunten geschikt voor de christelijke doelgroep.

Lees verder