Workshop leerkrachten

Workshop voor leerkrachten: elk kind is uniek!

Hoe kunt u u een kind leren kennen?
Hoe kunt u een kind gericht prijzen?
Hoe kunt u een kind helpen met een goed zelfbeeld?


Elk kind is uniek!
Elk kind heeft zijn unieke persoonlijkheid. Daarbij horen sterke persoonlijkheidskenmerken: moedig, geduldig, enthousiast, zorgzaam… Het is de taak van de opvoeder een kind te helpen deze kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken. Zodat hij hierin kan groeien en zijn identiteit verder kan ontwikkelen.

Jij speelt een rol
Als leerkracht ben je één van de opvoeders van een kind. Kinderen hebben uw woorden nodig, woorden die hen bevestigen: ‘Je doet het goed’, ‘Ik ben blij je te zien’, maar ook die heel specifieke woorden: ’Het valt me altijd op dat jij heel betrouwbaar bent. Als ik jou vraag iets mee te nemen, heb je het bij je. Ik kan van jou op aan!’.

Dat zijn woorden die een kind zal herinneren. Als deze kwaliteit ook door andere opvoeders wordt gezien en benoemd en als ook andere kinderen dit benoemen, zal een kind van zichzelf geloven dat hij betrouwbaar is. Zijn zelfvertrouwen groeit.

Welke woorden zegt u?
Soms valt het niet mee om woorden te hebben voor een kind: er zijn veel kinderen, er is een programma, je ziet de kinderen te weinig. We geven snel complimenten die gaan over gedrag  (‘Jij luistert goed!’) of vaardigheden (‘Wat heb je mooi gekleurd!’). Het blijkt vaak lastig om die woorden te zeggen die het kind ook later nog zal herinneren, die het kind zullen helpen te begrijpen wie hij is.

Woorden vinden
Deze workshop helpt kinderwerkers om de juiste woorden te vinden voor elk kind. Het leert je om op een bepaalde manier naar een kind te kijken en zijn persoonlijkheid te leren kennen. De workshop geeft je die woorden die passen bij het kind.
Zodat ook jij kunt helpen om het unieke van een kind zichtbaar te maken.

Materiaal
De workshop gaat uit van het boek van Dr. Charles Boyd, ‘Ieder kind een eigen aanpak’. Dit boek is een hulpmiddel om de verschillen tussen kinderen te zien en welke benadering er het beste bij een kind past.

In de workshop neemt u als opvoeder, ook een kijkje in de eigen persoonlijkheid: ‘welke kwaliteiten heeft u zelf?’ om vanuit deze kennis naar een kind te kijken.

Duur workshop:
De workshop duurt 1,5-2 uur. Er worden activiteiten in tweetallen en groepjes gedaan. (Indien u meer tijd tot uw beschikking heeft, kan er een langer programma samengesteld worden.)

Voor informatie of vragen over de workshop voor leerkrachten of een prijsopgave kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com.