Coaching

Coachen van leerkrachten uit het basisonderwijs

Jij bent Uniek! biedt coaching bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling en bij het vergroten van de competenties:
 

 • Pedagogisch competent
 • Vak- en didactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Interpersoonlijk competent
 • Samenwerken met collega's
 • Samenwerken met de omgeving
 • Reflectie en professionele ontwikkeling


Het ingaan van een verbetertraject gebeurt vaak vanuit een initiatief van de leidinggevende. Dit maakt dat je je kwetsbaar en onzeker kunt voelen. Jij bent Uniek! kijkt naar de kwaliteiten van de persoon: waar zijn deze kwaliteiten doorgeslagen en zijn het zwakten geworden? Waar ben je goed in en wat kun je uitbouwen? Door naar de kwaliteiten te kijken kun je ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen wordt versterkt waardoor het gemakkelijker is naar de zwakten en valkuilen te kijken.

Begeleiding van leerkrachten gebeurt vanuit een pragmatische benadering: gericht op feiten en inspelend op de praktijk.

Aan elk coachingstraject gaat een intakegesprek vooraf. In dit gesprek worden de hulpvragen geformuleerd en kan er een traject op maat gemaakt worden, passende bij de behoeften van de persoon die coaching wenst.

Onderdelen welke aan bod komen zijn:

 • Formuleren en analyseren van hulpvraag en knelpunten
 • Inzichtelijk maken van gedrag of denkpatronen
 • Oplossingen bedenken: nieuwe strategieën of denkwijzen oefenen
 • Oplossingen in praktijk brengen
 • Terugkijken en vooruitkijken


Voor scholen is het mogelijk Jij bent Uniek! in te zetten bij:

 • Begeleiding van (startende) leerkrachten
 • Teamtraining voor het verhogen van een goede samenwerking
 • Organiseren van een ouderavond of studiemiddag


Voor verder informatie over coaching of teamtrainingen kunt u  mailen naar info@jijbentuniek.com.