Aanbod

Trainingen basisschool

Jij bent Uniek! geeft tweedaagse trainingen voor groep 5/6 : 'Dit ben ik!', een tweedaagse training voor groep 7/8: 'Jij bent Uniek!'. De trainingen worden op scholen gegeven of in ander groepsverband.

 

Teamtrainingen bedrijven of schoolteams

Succesvolle mensen kennen hun eigen sterkten en mogelijkheden. Zij passen hun gedrag aan de situatie aan, kennen hun toegevoegde waarde in een team, zoeken ondersteuning waar nodig en zijn in staat moeilijke situaties of conflicten het hoofd te bieden. JIj bent Uniek! geeft teamtrainingen waarbij we gebruik maken van DISC materialen.

 

Ouderavonden en spreekbeurten

Jij bent Uniek! verzorgt ouderavonden en geeft spreekbeurten aan opvoeders die gaan over de volgende vragen:


• Hoe kan ik de kwaliteiten van mijn kind leren kennen?
• Hoe kan ik mijn kind gericht prijzen?
• Hoe help ik mijn kind een goed zelfbeeld te ontwikkelen?


De workshop duurt 1,5 - 2 uur waarbij de deelnemers actief aan de slag gaan: de eigen persoonlijkheid wordt bekeken en dat van hun kind(eren).