Groep 7-8

Weten wie je bent en waar je toe in staat bent, begint al op jonge leeftijd. Als kinderen jong leren dat zij bijzonder zijn, zal dit hun zelfvertrouwen vergroten.


Goede voorbereiding op het VO
Deze lessenserie is een goede voorbereiding voor het kind op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het is in deze jaren goed om meer tijd en aandacht te geven aan de ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind zodat het kind in het VO sterk in zijn schoenen staat en de veranderingen goed aankan.

Sociale wereld
Kinderen in de leeftijd van tien tot twaalf jaar ontdekken steeds meer hun sociale wereld: vrienden worden belangrijker en vriendschappen zijn meer gebaseerd op wederzijdse interesses. Ze komen erachter dat omgaan met andere kinderen ook ingewikkeld kan zijn en krijgen te maken met verschillende persoonlijkheden, populariteit en rangorde in de groep. 

Jezelf zijn
‘Zichzelf kunnen zijn’ kan onder druk komen te staan doordat kinderen er graag ‘bij willen horen’. Juist nu is het belangrijk dat kinderen zichzelf en de eigen mogelijkheden leren kennen. Door een goed beeld van zichzelf te hebben, lukt het anderen niet zo gemakkelijk een stempel op het kind te drukken welke niet bij het kind past. Het kind kan beargumenteren wat hem of haar bijzonder maakt. 

Leren reflecteren
Naast het leren kennen van de eigen mogelijkheden is het ook goed om te kijken naar de minder sterke eigenschappen, de valkuilen. Wanneer kinderen leren reflecteren op zichzelf is het voor hen makkelijker om kritiek te ontvangen en deze op waarde te schatten óf naast zich neer te leggen indien deze niet terecht is. Een volgende stap is om het gedrag aan te passen of te veranderen.

De lessen bij ‘Ik ben Uniek!’
Er zijn voor groep 7/8 twaalf lessen. Elke les heeft een verwerking. Bij de lessenserie hoort een aantal (voor)leesboeken en dvd’s. Het is aan te raden deze boeken geregeld terug te laten komen en op te nemen in de
klassenbibliotheek. De lessen worden afgesloten met een diploma-uitreiking. 

De doelen voor groep 7-8

  • Elk kind leert wat zelfvertrouwen is en kan dit bij zichzelf en anderen herkennen
  • Elk kind neemt kennis van de uitspraken van God over hen
  • Elk kind kan zichzelf presenteren aan een ander
  • Elk kind leert over de achtergronden van de eigen naam
  • Elk kind leert dat persoonlijkheid ontstaat door aanleg én omstandigheden
  • Elk kind maakt kennis met 40 verschillende persoonlijkheidskenmerken
  • Elk kind kan zijn eigen persoonlijkheid benoemen en omschrijven
  • Elk kind kan zijn eigen valkuil(en) herkennen en leert hiermee om te gaan
  • Elk kind beseft dat hij van andere kinderen kan leren

Klik hier om de voorkant van de handleiding en een voorbeeldles te zien. Klik hier om een pagina uit het werkboek te zien.


Klik hier om de boeken/materialenlijst te zien, behorende bij groep 7/8.

Voor meer informatie over de lessenserie Ik ben Uniek! kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com.