Groep 3-4

Weten wie je bent en waar je toe in staat bent, begint al op jonge leeftijd. Als kinderen jong leren dat zij bijzonder zijn, zal dit hun zelfvertrouwen vergroten.


Nieuwe dingen leren
In groep drieen vier leert een kind veel nieuwe dingen. Veel van deze dingen zullen een kind waarschijnlijk goed lukken, andere dingen kosten een kind meer moeite en tijd. Denk hierbij aan zaken zoals leren lezen, schrijven, sommen maken. Verschillen in leertempo tussen kinderen worden duidelijker. Een kind kan zich hierdooronzeker gaan voelen.


Positief zelfbeeld
Hoe een kind, en de omgeving, hiermee omgaat  is van groot belang voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.


Ook zijn kinderen in deze leeftijdsgroep ontvankelijk voor directe
sturing van de leerkracht of begeleider. Juist op deze leeftijd is het belangrijk veel aandacht te geven aan het feit dat elk kind mooi en bijzonder is. Wat voor jezelf soms een ‘open deur’ lijkt, is voor deze kinderen een werkelijkheid die zij vaak makkelijker aannemen dan oudere kinderen.

Wat is bijzonder aan mij?
Op deze leeftijd ontdekken ze eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren. Wat is er speciaal aan mij en anderen? Wat is hetzelfde? Waarin lijken mensen op elkaar? Wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn? Wat zijn mijn hobby's? Wat kan ik al? Wat kan ik (nog) niet? Waarom vind ik iemand aardig? Wat vinden anderen aardig aan mij? De lessen gaan in op deze onderwerpen.

Een basis
De lessen van ‘Ik ben Uniek!’ geven op een gestructureerde manier handvatten om een basis te leggen voor een positief zelfbeeld bij het kind. Dit proces gaat door tot en met groep acht en is ook afhankelijk van hoe er met het kind wordt omgegaan in de thuissituatie.

De lessen voor groep 3-4
Er zijn voor groep 3-4 twaalf lessen. Elke les heeft een verwerking. Bij de lessenserie hoort een aantal (voor)leesboeken en dvd’s. Het is aan te raden deze boeken geregeld terug te laten komen en op te nemen in de klassenbibliotheek. De lessen worden afgesloten met een diploma-uitreiking. 

De doelen van groep 3-4

  • Elk kind weet dat hij of zij bijzonder is en dat God van hem of haar houdt
  • Elk kind weet dat hij of zij bij de groep hoort
  • Elk kind kan eigen interesses aangeven
  • Elk kind kan een gesprek aangaan met een ander kind
  • Elk kind krijgt handvatten om een vriendschap aan te gaan
  • Elk kind kan aangeven waar hij of zij blij en minder blij mee is
  • Elk kind kan gevoelens van verdriet en van hoop herkennen
  • Elk kind weet wat het betekent om buitengesloten te zijn en hoe dit te voorkomen


Klik hier om de voorkant van de handleiding te zien. Klik hier om een pagina uit het werkboek te zien. 

Klik hier om de boeken/materialenlijst te zien, behorende bij groep 3/4.

Voor meer informatie over de lessenserie Ik ben Uniek! kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com.