Algemene informatie

Uitgangspunten

De lessenserie 'Ik ben Uniek!' gaat uit van de volgende punten:

1. Elk kind is door God gemaakt
2. Elk kind is door God gewenst
3. Elk kind is door God geliefd
4. Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid
5. Elk kind heeft gaven en talenten, op zijn minst één
6. Elk kind heef goede en zwakke eigenschappen
7. Elk kind is in staat om zichzelf bij te sturen en aan te passen
 

Opbouw

JBU heeft materiaal voor alle groepen van de basisschool. Er is een apart programma voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke bouw is er een werkboek voor de leerling, een handleiding voor de leerkracht en voorleesboeken en dvd’s welke gebruikt worden ter ondersteuning van de lessen. Er wordt, naast andere schrijvers, veel gebruik gemaakt van de boeken van de schrijver Max Lucado.
 

Leerkracht

De leerkrachten en begeleiders ontvangen een DISC training zodat zij inzicht hebben in zichzelf en in de verschillende typen
persoonlijkheden. Er wordt gewerkt vanuit het principe dat je pas kunt geven als je zelf hebt ontvangen. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht, begeleider zich binnen een schoolteam ook gekend en gewaardeerd voelt.
 

Ouders

Daarnaast is een ouderavond deel van het programma. Op deze manier worden de ouders betrokken bij de lesinhoud en kunnen zij ook thuis voortbouwen op datgene wat er bij de methode aan bod komt. Ook kunnen de ouders uitgenodigd worden voor de diploma uitreikingen die plaatsvinden na de gegeven lessen. De diploma’s beschrijven de doelen voor die bouw.
 

Opzet per bouw

Per bouw zijn er 12 lessen waarbij de laatste les de diploma uitreiking is. Elke les duurt twee uur. Als je de 24 uur verdeelt over twee jaar, komt dit neer op één uur in de drie weken. Een aanbeveling is echter om aan het begin van het schooljaar de lessen te geven daar de lessen een groepsvormende werking hebben.


Klik hier voor een prijzenoverzicht van de methode.
Voor het aanvragen van een zichtzending (scholen en instellingen) en voor meer informatie over de lessenserie Ik ben Uniek! kunt u mailen naar info@jijbentuniek.com

Indien u een zichtzending wenst te ontvangen (niet voor particulieren), mail dan naar info@jijbentuniek.com