Aanbevelingen

Waarom deze methode?

'Onze maatschappij vraagt veel van kinderen tegenwoordig. Zij krijgen veel prikkels mee vanuit hun omgeving en via social media. Vaak positieve prikkels, soms ook negatief (o.n. pestgedrag). Daarom is het belangrijk dat ze sterk in hun schoenen staan. Niet alle kinderen krijgen van huis uit deze bagage mee. Vanuit mijn contacten met Jeugdzorg en het onderwijs, weet ik dat sommige kinderen en jongeren niet goed weten wie zij zijn. Door dit 'gebrek aan identiteit' komen kinderen soms niet goed uit de verf.

 

Wat een voorrecht als kinderen vanaf de eerste groep van het basisonderwijs geleerd wordt wie ze zijn en wie die ander is. Dat ze doordrongen worden van het feit dat ze de ander iets te bieden hebben. Dat ze kijken naar hun valkuilen en allergieën en dus ook leren kritisch naar zichzelf te kijken. En dit vanuit het uitgangspunt dat ze geschapen zijn door God en door Hem geliefd. Dit gun ik alle kinderen. Daarom beveel ik dan ook de methode 'Ik ben Uniek!' van harte aan."

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie
'Elisabeth van Seventer-Timman, ken ik als een echte professional met een passie voor kinderen.
In haar uitgebreide programma ‘Ik ben Uniek!’ heeft zij een hoge kwaliteit in de pedagogiek, materiaalkeuze, design en programma ontwikkeling samengebracht met deze passie voor de onomstotelijke waarde en uniciteit van het kind.

In 4 leerprogramma’s voor de groepen 1 tot en met 8 geeft zij de leerkrachten een excellente handleiding mee , waar iedereen direct mee aan de slag kan.

Ik wens ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht van harte toe dat ze met dit materiaal moge
n werken.'

Paul Donders
Xpand International

 

'Op onze school gebruiken we, met veel plezier, de methode 'Ik ben Uniek!. Wij vinden de methode:
- een methode die Gods liefde voor ieder mens persoonlijk centraal stelt
-  een methode die leerkrachten en kinderen naar zichzelf leert kijken met de ogen van de Here God: uniek, bijzonder, een wonder!
-  een methode die helemaal past in onze visie op het kind
-  een methode die naadloos aansluit bij ons onderwijsconcept'

Hielke Doetjes
Directeur EBS De Rots, Ede