NU


Verslag van de conferentie in Costanta, Roemenie

Ik ben Uniek en ik ben Belangrijk!

Dit zijn twee waarheden waarvan  iedereen doordrongen zou moeten zijn.  Waarheden die we de afgelopen week met een team in Roemenië onder de aandacht hebben gebracht.
 

Tijdens een conferentie in Constanta lag de nadruk vooral op de presentatie van ons preventieproject tegen mensenhandel. Deelnemers van  deze conferentie waren commissarissen van de politie van verschillende korpsen uit de regio Constanta, deskundigen op het gebied van mensenhandel en het hoofd van de onderwijsinspectie.

Kenmerkend voor Roemenië zijn de enorme aantallen slachtoffers van mensenhandel die juist uit dat land in de westerse prostitutie terecht komen. Sinds januari is prostitutie legaal en heeft de politie minder instrumenten in handen daders aan te pakken. Het probleem wordt groter en de vraag om preventie groeit.


Elisabeth van Seventer heeft haar methode ‘Ik ben Uniek’, en Tanja Blokland en Rebecca Veldman hebben de methode ‘Jij bent Belangrijk’ geïntroduceerd. Met deze methodes willen we werken aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld van kinderen. Dit leert hen hun kwaliteiten  ontdekken en exploreren en helpt hen van binnenuit weerbaar te zijn tegen (o.a.) loverboys.  Jijzelf bent belangrijk, evenals  jouw keuzes en jouw grenzen! Tenslotte spitsen we ons toe op voorlichting over loverboys en mensenhandel en leren tieners wat zij kunnen doen wanneer zij te maken krijgen met deze criminelen.

Op de tweede dag van de conferentie hebben de deelnemers de DISC-training gedaan o.l.v. Elisabeth van Seventer. Kenmerk hiervan is dat de deelnemers inzicht krijgen in hun persoonlijkheid en de kwaliteiten en uitdagingen die daarbij horen. Ieder team wordt gevormd door mensen met verschillende persoonlijkheden, waarbij men elkaar perfect kan aanvullen, en waarbij specifieke taken door  personen met specifieke kwaliteiten kunnen worden uitgevoerd. Deze dag gaf iedere deelnemer veel inzicht in zichzelf en in de plaats die hij of zij in de organisatie inneemt. De eindconclusie: iedereen is uniek en neemt een unieke plaats in. 

Iedereen was enthousiast over de conferentie en de DISC-training. Na afloop zijn er verdere afspraken gemaakt over hoe de methodes uiteindelijk op de scholen en buurthuizen in risicowijken terecht kunnen komen.


Er ligt een plan om in juni de preventiemederwerkers van de polite te trainen zodat zij de lessen aan de kinderen en jongeren kunnen geven. De materialen van de lesmethode worden geschikt gemaakt voor de Roemeense cultuur en vertaald zodat zij gebruikt kunnen gaan worden in de scholen.

Ook is de wens uitgesproken de posters en kaarten van 'jij bent Uniek!" in het Roemeens op de scholen te hebben hangen. In Roemenië is praten over jezelf, over je persoonlijkheid heel ongebruikelijk. Op scholen wordt iedereen gelijk behandeld en er wordt nog heel klassikaal lesgegeven. Aandacht voor de persoon is er vrijwel niet. Onze materialen kunnen hier verandering in brengen!

Wanneer we alleen nog maar spreken over het district Zuid-oost-Roemenië gaat het al om enorme aantallen en dus ook een grote financiële investering. De komende tijd gaat er hard gewerkt worden om dit logistiek en financieel van de grond te krijgen en zijn we op zoek naar fondsen.

We zijn nog niet uit de kosten van deze reis. Giften zijn welkom! Je kunt een bijdrage storten op:
NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE o.v.v 'Reis Roemenië'. Bij voorbaat dank!Jij bent Uniek! investeert...

Wist je dat in grote delenvan  Roemenië meer dan de helft van de meisjes risico loopt slachtoffer van Loverboys of mensenhandel te worden?!  

 De autoriteiten in Roemenië zien ook hoe groot de omvang is van deze vorm van criminaliteit en hoe groot de noodzaak van preventie is.  Zij hebben met klem gevraagd om preventiemateriaal en coaching in het geven van preventielessen.

Conferentie
In februari, om precies te zijn van 11 t/m 18 reizen we met een team naar Roemenië met het doel daar een preventieproject te starten. We hebben een conferentie georganiseerd waarop we ons preventieproject zullen lanceren. Op deze conferentie zal het districtshoofd van de politie aanwezig zijn, alsmede de hoogste ambtenaar van onderwijs van datzelfde district (Zuid-Oost Roemenië), samen met een team deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de preventie mensenhandel. Deze mensen vertegenwoordigen samen vele honderden scholen en kindertehuizen. Wanneer de methode  door deze autoriteiten geschikt wordt bevonden, zal dit een omvangrijk project worden, waarmee een enorm groot deel van de kinderen en tieners die risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel worden bereikt.

Kinderen
Elisabeth van Seventer gaat haar methode ‘Ik ben uniek’ introduceren. Deze methode is voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  Met ‘Ik ben Uniek!’ legt elk kind een stevig fundament voor een positief zelfbeeld. Elisabeth van Seventer: “Vanuit mijn jarenlange ervaring als leerkracht weet ik dat zelfvertrouwen en zelfkennis bepalend zijn voor het gevoel, gedrag en de leerprestaties van een kind. Daarom is het belangrijk dat elk kind al vroeg ontdekt dat hij of zij bijzonder en geliefd is. Leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol in spelen door actief met de kinderen te werken aan een positief zelfbeeld. Tot nu toe lag het initiatief hiervoor bij de individuele leerkracht of school die alles zelf moest ontdekken. Daarom heb ik ‘Ik ben Uniek!’ ontwikkeld.”

Tieners
Samen met Rebecca Veldman, docente, heeft Tanja Blokland een vervolg op deze methode ontwikkeld die gericht is op tieners van 12 tot ongeveer 16 jaar. Deze methode bestaat uit drie elementen: weerbaarheid, gezonde seksualiteit en loverboys/mensenhandel. Ook deze methode wordt geïntroduceerd.

DISC training
De deelnemers van deze conferentie zullen een DISC training ontvangen van Elisabeth van Seventer zodat zij ontdekken welk type  persoonlijkheid bij hen past en hoe zij hun kwaliteiten kunnen uitbouwen. Deze kennis helpt hen bij het omgaan met kinderen en tieners.

Giften
Aangezien wij geen enkele subsidie ontvangen, zijn we in al onze activiteiten afhankelijk van giften. Graag wil ik een beroep doen op uw/jouw gulheid. Wanneer veel lezers van deze brief een klein bedrag geven, zal dit resulteren in een mooie som waarmee de reis en de daarbij behorende kosten betaald kunnen worden. Bedankt vast!

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer Giro 4103912, STICHTING BLOOD-N-FIRE ovv Roemenië. Blood ‘n Fire is ANBI-erkend, dus giften zijn aftrekbaar.

Bij voorbaat bedankt dat je betrokken bent bij de kinderen van Roemenië...

Elisabeth van Seventer
Jij bent Uniek!